DỊCH VỤ THU MUA STANDEE

BẢNG GIÁ THU MUA STANDEE

Dưới đây là các loại mặt hàng Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Bảo An thu mua cho khách hàng có nhu cầu bán lại standee chưa sử dụng, đã qua sử dụng.

Loại mặt hàng Giá thu cũ ước tính(*)
Standee chữ X thường Giá thu đến 30.000 ₫
Giá cuốn nhựa thường Giá thu đến 60.000 ₫
Standee cuốn nhôm thường Giá thu đến 70.000 ₫
Standee cuốn nhựa cao cấp Giá thu đến 100.000 ₫
Standee cuốn nhôm cao cấp Giá thu đến 120.000 ₫
Standee chữ X điều chỉnh Giá thu đến 35.000 ₫
Standee khung cửa Giá thu đến 130.000 ₫
Standee đế nước Giá thu đến 150.000 ₫
Quầy bán hàng di động Giá thu đến 320.000 ₫

(*) Giá thu lại dành cho các sản phẩm chất đẹp, như mới 99%, còn nguyên túi đựng.

Loại mặt hàng Giá thu cũ ước tính(*)
Standee chữ X thường Giá thu đến 10.000 ₫
Giá cuốn nhựa thường Giá thu đến 30.000 ₫
Standee cuốn nhôm thường Giá thu đến 40.000 ₫
Standee cuốn nhựa cao cấp Giá thu đến 40.000 ₫
Standee cuốn nhôm cao cấp Giá thu đến 50.000 ₫
Standee chữ X điều chỉnh Giá thu đến 15.000 ₫
Standee khung cửa Giá thu đến 70.000 ₫
Standee đế nước Giá thu đến 80.000 ₫
Quầy bán hàng di động Giá thu đến 120.000 ₫

(*) Giá thu lại dành cho các sản phẩm chất đẹp, như mới 99%, còn nguyên túi đựng.