Đơn hàng > 1.000.000 đ

Chương trình miễn phí vận chuyển áp dụng cụ thể như sau:
– Áp dụng với đơn hàng > 5 chiếc và đơn hàng tối thiểu 1.000.000 VNĐ cho quãng đường tối đa 10km.
– Đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ được miễn phí ship hoàn toàn