Trong vòng 3 ngày

Là đơn vị duy nhất hỗ trợ bảo hành 1 đổi 1 với trường hợp lỗi do nhà sản xuất..